Fazy alkoholizmu – jak nałóg alkoholowy prowadzi do śmierci i jak tego uniknąć

Fazy alkoholizmu – jak nałóg alkoholowy prowadzi do śmierci i jak tego uniknąć

Alkoholizm to proces popadania w coraz większe  uzależnienie od spożywania trunków. Trwa całymi latami i narasta w skutkach zarówno psychofizycznych, jak i społecznych. Osoba uzależniona nie tylko może stracić wszystko, ale również dewastuje swoje zdrowie, zbliżając się do pewnej śmierci. Przechodzi ona przez poszczególne fazy, z których każda jest coraz gorsza.

Poszczególne fazy alkoholizmu

Pierwsza – najłagodniejsza – to faza wstępna. Charakteryzuje się:

 • poczuciem dużej przyjemności i satysfakcji z picia alkoholu, szczególnie towarzyskiego
 • piciem „dla rozładowania” stresu
 • dużą wytrzymałością na ilość wypitego alkoholu

Kolejna faza nazywana jest ostrzegawczą. Występują tu:

 • zmiany charakterologiczne chorego – wyzbywa się zahamowań, cechuje go dobry humor i nadzwyczajna śmiałość
 • sporadyczne zaniki pamięci po wypiciu trunku
 • spadek tolerancji na alkohol
 • samotne spożywanie alkoholu, często w ukryciu przed innymi
 • tzw. klin (czyli kieliszek na kaca) jako usprawiedliwienie picia
 • świadomość o nadużywaniu alkoholu, którą chory usprawiedliwia przed samym sobą

Trzecim etapem nałogu alkoholowego jest faza krytyczna. Charakteryzuje się:

 • regularne popadanie w ciągi alkoholowe naprzemiennie z okresami abstynencji
 • jedna dawka alkoholu rozpoczyna okres ciągu
 • odsunięcie się od rodziny i popadanie w częste konflikty
 • zaniedbywanie obowiązków zawodowych
 • zachowania agresywne
 • kłopoty z libido
 • obniżenie samooceny, kłopoty z psychiką
 • wyrzuty sumienia z powodu picia

Ostatnim etapem jest faza chroniczna alkoholizmu. Możemy tu zauważyć:

 • picie przez cały czas i staraniem się, by pozostawać w permanentnym stanie upojenia alkoholowego
 • dotkliwe objawy zespołu abstynencji
 • bardzo niska tolerancja na alkohol
 • konflikty z prawem, zejście na drogę przestępczą
 • dewastacja życia rodzinnego
 • wykluczenie społeczne
 • zwolnienie z pracy
 • choroby psychiczne
 • wyniszczenie fizyczne doprowadzające do śmierci

Jak wyrwać się z procesu popadania w coraz głębsze fazy alkoholizmu

Z każdej fazy nałogu da się wyjść. Głównym celem jest tu uniknięcie najgorszej konsekwencji spożywania alkoholu – śmierci. By zapobiec takiemu rozwojowi wydarzeń, chory musi podjąć adekwatną terapię. Często jego psychika jest jednak bardzo zniszczona. Wówczas nie potrafi sobie on poradzić z nieodpartą ochotą na kolejny kieliszek alkoholu.

W obliczu takiego rozwoju wypadków, pomocna może okazać się wszywka alkoholowa. Sprawia, że chory nabiera awersji do alkoholu i uczy się warunkowego odruchu odmowy picia. Ponadto dzięki temu, że pozostaje on nadal trzeźwy, jego terapia jest niezwykle efektywna, a także nie zagraża mu wykluczenie społeczne. Dodatkowo chory może przejść spokojny i skuteczny okres rekonwalescencji psychicznej i fizycznej.

Dodaj komentarz