Alkohol a rodzina – przeciwdziałanie przemocy

Alkohol a rodzina – przeciwdziałanie przemocy

W roku 2019 w województwie Wielkopolskim Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła procedurę niebieskiej karty aż w 207 rodzinach. Często są to przykre obrazy przemocy w rodzinie spowodowane alkoholem. Akty wspomnianej przemocy mogą być dokonywane wobec wszystkich domowników:

  • ze strony alkoholika wobec partnera/partnerki i/lub dzieci
  • ze strony domowników wobec alkoholika
  • ze strony współuzależnionego partnera/partnerki wobec dzieci

Jak postępować, by wyeliminować przemoc w rodzinie

Alkoholik powinien przede wszystkim przestać pić. Skierowany na odwyk przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, musi utrzymywać permanentny stan trzeźwości. Po odwyku może uczęszczać na psychoterapię w trybie ambulatoryjnym, a także może korzystać ze wsparcia grup AA, które w każdym momencie oferuje wsparcie.

Domownicy mieszkający z alkoholikiem powinni zaś okazywać mu adekwatne wsparcie, polegające na:

  • interwencji w adekwatnych placówkach przeciwdziałania nałogowi alkoholowemu
  • wyeliminowania obecności alkoholu z domu
  • zaprzestaniu piętnowania, wyśmiewania i obwiniania chorego

Współuzależniony partner powinien zaś wyrwać się ze swej sytuacji. W tej sprawie powinien:

  • być odporny na tzw. grę alkoholika
  • poddać się psychoterapii dla współuzależnionych

Rola alkoholika w ustabilizowaniu sytuacji domowej

Alkoholik powinien przede wszystkim utrzymać stan trzeźwości. Po odbyciu detoksu alkoholowego musi udać się na odwyk w zakładzie zamkniętym. Po opuszczeniu odwyku, powinien podjąć psychoterapię wraz z całą rodziną. Realizowanie celów psychoterapii przez wszystkich domowników jest tu gwarantem sukcesu.

By chory był w stanie współpracować, musi nauczyć się funkcjonować w naturalnym środowisku bez sięgania po alkohol. Aby wyzbyć się tej chęci – szczególnie w pierwszym okresie – może skorzystać z zabiegu wszywki alkoholowej.

W Poznaniu funkcjonuje Centrum Medyczne Alkomedica. To w tym miejscu można zgłosić się na zachodzie zabieg zaszycia alkoholowego. Ma ono postać tabletek Disulfiramu (Esperalu), które chirurg wszczepia pod skórę. Esperal Poznań to szansa na rozpoczęcie nowego życia, w szczęściu rodzinnym i wolności od pułapki alkoholowej.

Dodaj komentarz