Bank i klient

Przychodzi moment kiedy potrzeba swoje pieniądze schować w bezpiecznym miejscu. Wszelkie kryjówki w postaci schowków domowych i dawnych miejsc chowania, typu skarpetki czy framugi i poduszki, to już nie jest bezpieczne miejsce dla dwudziestego pierwszego wieku. Czas ponowoczesności to czas bankowości. Bankowość to określenie na wszelkiego rodzaju transakcje związane z bankiem. Bankowość to dziedzina umiejętnego zarządzania pieniędzmi w bezpieczny sposób. Umożliwia nie tylko ich przechowywanie, ale również inwestowanie w odpowiednie obligacje, udziały firm. Trzeba się znać nie tylko na rynku danego przedziału przemysłowego, ale również mieć zmysł bankowca. Księgowość wchodzi w zakres bankowości i jest związana z umiejętnym opracowywaniem...

Read More